Бактеріологічна лабораторія

Централізована міська бактеріологічна лабораторія є структурним підрозділом Центральної міської лікарні.

Проводить діагностичні дослідження по виявленню збудника інфекційних захворювань для міських жителів та здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд в15 закладах міста. Має дозвіл режимної комісії на право роботи з мікроорганізмами III і IV груп патогенності

Коротка інформація про лабораторію: Централізована бактеріологічна лабораторія була створена у 1993 році на базі поліклініки №2, роботу забезпечують 13 працівників ,з них 3 лікарі-бактеріологи вищої та другої кваліфікаційної категорії та 1-кандидат наук. Керівником бактеріологічної служби лікар-бактеріолог вищої кваліфікаційної категорії- Ярич Лариса Богданівна.

  Основні напрямки діяльності:
 • виділення та ідентифікація збудника інфекційного процесу;
 • профілактика внутрішньо лікарняних інфекцій ;
 • оцінка якості протиепідемічного режиму й дезінфекційних заходів;
 • епідеміологічний моніторинг

Усі лабораторні процедури: посів, виділення, ідентифікація різних мікроорганізмів та їх антибіотикограма проводяться за уніфікованими методами відповідно до чинних нормативно-методичних документів.

  Перелік обстежень, які проводять Централізована міська бактеріологічна лабораторія:
 • Дослідження слизу з зіва та носа на виявлення коринебактерій дифтерії.
 • Дослідження слизу з зіва та носа на виявлення патогенного стафілококу.
 • Дослідження слизу з носоглотки на виявлення збудників кашлюку та пара -кашлюку.
 • Дослідження клінічного матеріалу (слиз з носоглотки, ліквору, крові) на виявлення менінгококів.
 • Дослідження клінічного матеріалу (слиз з зіва та носа, харкотиння, сечі, жовчі, виділення з ран, виділення з вух, очей, статевих органів та ін.) на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів .
 • Дослідження фекалій на виділення патогенних та умовно-патогенних ентеробактерій.
 • Дослідження фекалій на виявлення дисбактеріозу кишківника.
 • Дослідження сироватки крові в реакції аглютинації на туляремію, бруцельоз, рикетсіози, черевний тиф та паратифи.
 • Дослідження крові на стерильність.
 • Визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних та антибактеріальних препаратів.
 • В системі інфекційного контролю лабораторія також здійснює санітарно-бактеріологічні дослідження.

Номенклатура санітарно-бактеріологічних досліджень внутрішнього середовища стаціонару включає:

- Мікробіологічне дослідження повітря закритих приміщень.

- Дослідження змивів з об'єктів зовнішнього на виявлення бактерій групи кишкової палички, патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів.

- Дослідження матеріалу на стерильність (медичний інструментарій, перев язувальний та шовний матеріал).

- Мікробіологічний контроль якості дезрозчинів.

В сучасний період серед збудників нозокоміальних гнійно-запальних процесів вагому частку становлять бактерії , які характеризуються множинною стійкістю до антибактеріальних препаратів, лабораторія проводить спостереження за рівнем колонізаційної резистентності пацієнта з проведенням мікро- екологічних досліджень та наданням рекомендацій по її корекції. А також надається консультації по корекції мікробіоценозу кишківника.

  Основні завдання бактеріологічної лабораторії:
 • проведення мікробіологічного моніторингу забруднення середовища в лікувальних закладах міста, контроль стерильності медичного інструментарію, шовного матеріалу,виробів медичного призначення;
 • дослідження біологічного матеріалу від пацієнтів із застосуванням бактеріологічних імунологічних методів;
 • виділення, ідентифікацію,вивчення біологічних властивостей і епідмаркерів мікроорганізмів;
 • визначення чутливості мікроорганізмів, що виділені, до хіміотерапевтичних та антибактеріальних препаратів;
 • відбір проб та проведення санітарно-бактеріологічних досліджень з метою поточного контролю протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичному закладі;
 • участь в плануванні потреби лікувально-профілактичного закладу в антибактеріальних, хіміотерапевтичних, імунобіологічних препаратах та дезінфекційних засобах;
 • проведення організаційно-методичної роботи (статистично-аналітична, підготовка кадрів, науково-практична, матеріально-технічне забезпечення);
 • освоєння та впровадження в практику методів клінічної діагностики та санітарно-мікробіологічного контролю, що відповідають спеціалізації лікувально-профілактичних закладів (відділів, відділень), що обслуговуються.

Працівники лабораторій беруть участь у виконанні державних і національних програм, які спрямовані на збереження здоров'я дітей і літніх людей, на посилення боротьби з небезпечними хворобами. Лікарі-бактеріологи активно впроваджують свої досягнення, виступаючи на конференціях, семінарах, використовуючи накопичений досвід і далі проводить велику організаційно-методичну роботу, спрямовану на підвищення ефективності лабораторних досліджень, приділяє особливу увагу підготовці кадрів бактеріологів, вивченню набутого досвіду з метою подальшого вдосконалення якості роботи лабораторій.

На сьогоднішній час активно впроваджуються нові, сучасні методи експрес-діагностики біоагентів в матеріалах життєдіяльності людського організму та об’єктах зовнішнього середовища та індикації їх за допомогою комерційних тест-систем, імуно-біологічних препаратів світових лідерів лабораторної діагностики, і покращує свою матеріально-технічну базу.