1. /
 2. Відділення
 3. /
 4. Відділення інтервенційної кардіології, радіології...

Відділення інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії

Види послуг, які ми надаємо:

Стаціонарне лікування Консультації Діагностика Ендоваскулярні втручання Кардіохургія

Совтус Олег Федорович

завідувач відділення

години роботи

8.00- 16.00 24/7 - чергова зміна

розташування вул. Г.Мазепи 114

Основні напрямки
роботи відділення

Відділення  розгорнуте  на 30 ліжок.


Створене у 2011р. Розміщене на 2 поверсі корпусу № 2. Щороку у відділенні лікується близько 2000 хворих.


З невідкладними станами пацієнти можуть звертатися цілодобово у відділення екстреної медичної допомоги.


 


Основні захворювання , які лікуються у відділенні :


Серцево-судинні: 


– ішемічна хвороба серця (ІХС) і її ускладнені форми;


-вроджені (у дорослих) та набуті вади серця;


– патологія аорти;


– захворювання периферичних артерій і вен


– порушення ритму серця різного ступеня тяжкості.


Для лікування ІХС і деяких вроджених вад серця широко застосовуються ендоваскулярні методи лікування.


У відділенні проводиться оперативне лікування порушень ритму шляхом імплантації штучних водіїв ритму: одно-, дво- та трьохкамерні електрокардіостимулятори, кардіовертери-дефібрилятори.


У цілодобовому режимі виконуються ургентні операції при життєзагрожуючих станах: гострому коронарному синдромі, розшаровуючій аневризмі аорти, тампонаді серця та інше.


Відділення проводить найсучаснішу діагностику та лікування атеросклерозу коронарних артерій (інфаркт міокарда, стенокардія), патології клапанів серця, ураження ниркових артерій, захворювань периферичних артерій .


 


Послуги , які ми надаємо: 


Діагностичні: • Коронарографія

 • Ангіопульмонографія

 • Катетеризація і зондування правих і лівих відділів серця

 • Ангіографія сонних та хребцевих артерій

 • Ангіографія ниркових та вісцеральних артерій

 • Ангіографія артерій верхніх та нижніх кінцівок

 • Трансторакальна та черезстравохідна ультразвукова діагностика серця

 • Speckle-tracking ехокардіографія – новітня кількісна ультразвукова методика точної оцінки функції міокарда шляхом аналізу руху спеклів

 • Стресехокардіографія

 • Добове холтерівське моніторування екг


Ендоваскулярні втручання: • Стентування коронарних артерій

 • Стентування сонних та хребцевих артерій

 • Стентування ниркових артерій

 • Стентування артерій верхніх та нижніх кінцівок

 • Лікування хронічних оклюзій коронарних та периферичних артерій

 • Емболізація артерій нирок, матки, селезінки, артеріо-венозних мальформацій, аневризм периферичних судин та ін.

 • ендоваскулярна зупинка кровотеч


Хірургічні втручання: • коронарне шунтування – на працюючому серці та в умовах штучного кровообігу в тому числі повна артеріальна реваскуляризація міокарду, як традиційним методом стернотомії, так і з бокової мініторакотомії

 • коронарне шунтування в поєднані з хірургічною корекцією вад клапанного апарату серця

 • реконструктивні втручання на лівому шлуночку у пацієнтів з ускладненою ІХС, аневризмою лівого шлуночка

 • хірургічне лікування тромбоемболії легеневої артерії

 • протезування клапанного апарату механічними і біологічними протезами клапанів серця

 • пластичні клапанозберігаючі операції у пацієнтів з набутими вадами клапанів серця

 • реконструкція і протезування проксимальних відділів аорти

 • корекція вроджених вад у дорослих (відкрита артеріальна протока, септальні дефекти, корекція і пластика часткового аномального дренажу легеневих вен та ін.)

 • операції при пухлинах серця

 • оперативне лікування інфекційного ендокардиту

 • імплантація штучних водіїв ритму

 • електроімпульсна терапія (кардіоверсія) • Перші в області запровадили цілодобову (24/7) медичну допомогу у пацієнтів з гострим коронарним синдромом: на базі нашого відділення створений один з перших в Україні реперфузійних центрів.

 • Наші лікарі мають достатній досвід для лікування складних випадків, таких як рестеноз в стентах, хронічна тотальна оклюзія коронарних артерій, стеноз стовбуру лівої коронарної артерії, біфуркаційні стенози в коронарних артеріях.

 • Ми проводимо більше 6000 діагностичних досліджень серцево-судинної системи на рік.

 • Щороку виконується більше 1900 операцій на серці та судинах, як відкритим шляхом, так і за ендоваскулярними методиками.

 • У відділенні наявні дві сучасні ангіографічні системи

 • Досвід сучасного лікування гострих коронарних синдромів впродовж 10 років

 • Цілодобовий нагляд за пацієнтами лікарями-кардіологами (24/7)

 • Цілодобова лабораторна та інструментальна (24/7) діагностика

 • Палати покращеного перебування


Совтус Олег Федорович – лікар хірург серцево-судинний, завідувач відділення


Семкович Ігор Михайлович – лікар кардіолог


Марій Володимир Васильович – лікар кардіолог


Салада Андрій Ігорович – лікар кардіолог


Келеман Уляна Ігорівна – лікар інтервенційний кардіолог


Данилів Людмила Ігорівна – лікар хірург серцево-судинний


Двірник Володимир Миколайович – лікар хірург серцево-судинний


Мотуз Віта Василівна -лікар хірург серцево-судинний


Губіна Наталя Василівна – лікар кардіолог


Буркун Марія Володимирівна – лікар кардіолог


Гудзенко Тарас Борисович – лікар хірург серцево-судинний


Сарапук Світлана Володимирівна – лікар хірург серцево-судинний


Бартків Юлія Ярославівна – лікар кардіологЛікарі відділення