Судинна неврологія

Зав. відділення – Кобець Ірина Теодозіївна - лікар – невролог вищої кваліфікаційної категорії, працює на даній посаді з часу відкриття відділу з 2001 р. Неодноразово нагороджувалась грамотами та подяками, грамотою МОЗ України. Протягом 20 р. є головним неврологом м. Івано- Франківська.

Відділ створений 2001 р. для надання спеціалізованої ургентної допомоги пацієнтам з гострими захворюваннями нервової системи. Лікарями відділу забезпечуються цілодобові ургентні чергування по центральній міській клінічній лікарні. Це створює можливість для своєчасної госпіталізації пацієнтів з гострою патологією нервової системи, своєчасної нейровіалізації завдяки існуючому на базі ЦМКЛ спіральному томографу з відповідним наданням спеціалізованої медичної допомоги. Особливо це стосується пацієнтів з гострими судинними захворюваннями нервової системи, кількість яких протягом останнього десятиріччя значно зросла.

Медичну допомогу в відділі здійснює 14 лікарів, з них 4 мають вищу кваліфікаційну категорію, 4- першу, 3- другу кваліфікаційну категорію.

Організаційно- методичну допомогу роботі відділу та обходи у відділі згідно встановленого графіка здійснюють працівники кафедри « Неврології і нейрохірургії » ІФНДМУ. На базі нашого відділення виконані та виконуються наукові роботи на здобуття наукових ступенів кандидатів медичних наук , проводяться багатоцентрові дослідження.

В відділенні розгорнуто палату інтенсивного спостереження на 7 ліжок. Переважну більшість (90%) складають пацієнти з гострою цереброваскулярною патологією, зокрема інсульти та транзиторні ішемічні атаки.

Діагностика: комп’ютерна томографія, яка при потребі проводиться в динаміці, ангіографія, дуплексне сканування судин шиї, електроенцефалографія.

Лікування проводиться згідно затверджених протоколів з врахуванням останніх сучасних державних та міжнародних рекомендацій, зокрема метод тромболітичної терапії, який використовувався при наявності тромболітика.

Основні показники роботи відділу за 2015 р.:

- проліковано - 1330 пацієнтів

- середня тривалість лікування - 12,1 л/д

- летальність -5,6

В структурі пролікованих хворих 90 % становлять пацієнти з судинними захворюваннями нервової системи.

Протягом 2015 р. по м. Івано- Франківську було зареєстровано 728 інсультів проти 631 в 2014 р.( майже на 100 випадків більше). Незважаючи на збільшення захворюваності на гостру патологію нервової системи, госпіталізація таких пацієнтів здійснюється 100 %. завдяки існуючому на базі ЦМКЛ відділу.

Догляд за хворими в умовах стаціонару є одним із найголовніших лікувальних заходів у низці заходів, спрямованих на відновлення здоров'я людини. У догляді за хворими, проведенні медичних процедур, маніпуляцій бере участь досвідчений колектив медичних сестер та молодших медсестер.