Терапевтичне відділення №1

Изображение

Зав.відділенням  -  Лосюк Любов Василівна

Терапевтичне  відділення  №1  ЦМКЛ , в  минулому     терапевтичне відділення міськоїклінічної лікарні №2,    створено  в  1945 році.  Із часу заснування відділення очолювали:  Бірець  Матрьона  Михайлівна (1945-1960), Рохкінд Люся Петрівна (1960-1978),  Юрак  Ярослава Іванівна (1978-2011).  З  2011 року відділення  очолює  лікар-терапевт  вищої  категорії  Лосюк  Любов Василівна, стаж роботи -16 років.  Терапевтичне  відділення  №1  розгорнуто на  65 ліжок (55 терапевтичних,  10 ендокринологічних), функціонують  палати покращеного перебування. У відділенні працює 7 лікарів-ординаторів,  15 середніх медичних сестер,10 молодших медичних сестер.  На базі відділення проходять підготовку лікарі-інтерни. Відділення є базою кафедри внутрішньої медицини імені  М.М. Бережницького    стоматологічного факультету ІФНМУ, яку  очолює доктор медичних наук,  професор Вірстюк  Наталія Григорівна. Згідно графіку проводяться клінічні обходи професорами і доцентами кафедри.

За 2015 рік проліковано  1965  пацієнтів,  близько 70 різноманітних нозологій , середня тривалість перебування  становила  11,4,  летальність 0,7.

Відділення надає спеціалізовану допомогу жителям регіону  із  захворюваннями:

-Захворювання  серцево- судинної системи ( ІХС, гіпертонічна хвороба,   міокардити, вроджені вади серця, ТЕЛА);

-Захворювання  бронхо-легеневої системи ( пневмонії,  брохіти,  ХОЗЛ, бронхіальна астма);

-Захворювання шлунково- кишкового тракту ( ГЕРХ, виразкова хвороба шлунка та 12- палої кишки, , хронічний  гастродуоденіт,  хронічний холецистит,  хронічні  гепатити, хронічний  панкреатит, ПХЕС, виразковий коліт,  хвороба Крона, цирози печінки, хвороба оперованого шлунка);

-Захворювання ендокринної системи ( цукровий діабет тип1, тип2, дифузний токсичний зоб, гіпотіреоз, хронічна наднирникова недостатність, захворювання гіпофізу);

-Симптоматичне  лікування  онкопатології  та ін.

Методики лікування, що використовуються у відділенні:

-Холтерівське  моніторуванн   ЕКГ та артеріального тиску ( вимірювання варіабельності серцевого ритму, добове моніторуваня тиску, пульсу, частоти серцевих скорочень);

-Добове моніторування артеріального тиску( профіль артеріальної гіпертензії, сердньо- добове визначення САТ, ДАТ);

-Застосування  доплерографії  судин  печінки і нирок  для оцінки порто- печінкового та ниркового кровоплину;

-Оцінка нейро- гуморального статусу при соматичній патології із визначеням в крові біологічно- активних речовин ( гормонів).

Діагностика та лікування пацієнтів проводиться згідно протоколів  МОЗ  України. Лікарі відділення  приймають участь в науково- практичних та міжнародних конференціях, працюють в тісному контакті з іншими підрозділами ЦМКЛ, а саме ендоскопічною службою, відділенням функціональної діагностики, відділеням клінічної лабораторії, рентгенологічним відділенням, відділенням хроніодіалізу.  В лікувальний процес постійно впроваджуються новітні наукові розробки.