Рентгенологічне відділення

Що найважче на світі зробити?

Те що найлегшим здається за все!

Побачити і зрозуміти

Що перед наші очі стає!

Г.Гете


Завідувач рентгенологічним відділенням лікар-рентгенолог І категорії, Соколовський Ігор Михайлович.

Рентгенвідділення ЦМКЛ – це якісна діагностика кожні 10 хвилин цілодобово круглорічно без вихідних та святкових днів.

 

 

 

 

 

 

 

Повністю замінена рентгенапаратура, найновіші апарати 2008 року випуску (рентгенівський комплекс на 3 робочі місця Опера Т30, Італія), найновіший 2012 року випуску (динамічний волюметричний 164-зрізовий 4D компютерний томограф, Тошіба, Японія, який не має аналогів на території України по своїй функціональній потужності, діагностичній цінності результатів, широті діапазону обстежень та новизні технологій).

 

Використання тільки зеленочутливих касет та зеленочутливих рентгенівських плівок, що в 15 разів знижує дозове навантаження на пацієнта в порівнянні із звичною рентгенографією.

Використання нових засобів захисту пацієнта під час обстеження всіх органів та систем.

Проявка аналогових рентгенматеріалів машинним екологічно-чистим способом до хвилини, отримання цифрового файлу із діагностичним зображенням - моментально.

Створено аналогово-цифровий тандем двох рентгенівських комплексів на 3 робочі місця Опера Т30 та Т90, який дозволив працювати цілодобово протягом останніх 5 років без технологічних перерв, поломок на базі ліцензованого технічного обслуговування інженерною організацією з міста Києва. Обстеження – від рутинних рентгенографій до оперативних втручань під контролем рентгенпроменів та низькодозових цифрових флюороскопій.

Встановлення динамічного волюметричного компютерного томографа вивело нашу установу на рівень провідних клінік Європи по спектру складності проведених обстежень (перфузіографія, Са-індекс, функціональна кт-вентрикулографія), низькодозові педіатричні кт-протоколи всіх органів та систем для пацієнтів від одноденного віку поліфазні із внутрішньвенним автоматичним синхронним двохкомпонентним введенням контрастних речовин.

Вся апаратура рентгенкабінету повязана в єдину скловолоконну високошвидкісну компютерну мережу центральної міської клінічної лікарні, що дає можливість для Remote App консультацій одночасно багатьох спеціалістів протягом перших кількох секунд після проведеного рентгенобстеження, як в межах установи, так і віддалено через VPN доступ цілодобово. Передача персональних даних DICOM захищена.

Висококваліфікований персонал у вигляді сформованої команди медичних професіоналів, які проходили спільні аплікативні тренінги із київськими, луганськими, голландськими колегами, професорами ІФДМУ на базі нашої установи, КМАПО ім.Шупика в м.Києві, ОКЛ м.Івано-Франківська.