Відділення мікрохірургії ЛОР органів

Кіт Лідія Станіславівна

Стаж роботи – 33 роки

Категорія – вища

Спеціальність – отоларингологія

Основні захворювання, що лікуються у відділенні – гострі та хронічні захворювання вуха, горла, носа.

У відділенні впроваджено обстеження ЛОР органів з допомогою комп’ютерної томографії, ендоскопічні обстеження носа, приносових пазух, носоглотки, мікроскопічне обстеження вуха.

У відділенні мікрохірургії ЛОР органів використовуються новітні малоінвазивні ендоскопічні оперативні втручання на носі, приносових пазухах та носоглотці, ендоскопічні втручання на середньому вусі, слухопокращуючі операції. Окрім того проводяться традиційні оперативні втручання на мигдаликах та аденоїдах, гортані ( аденотомії, тонзилектомії, видалення фібром та інших доброякісних утворів гортані ).Відділення надає цілодобову ургентну допомогу.Основні показники роботи

Назва Показника 2015
Проліковано хворих 1170
Померло -
Летальність -
Тривалість лікування 7.8
Проведено операцій 608
До операційний ліжкодень 1.1
Після операційний ліжкодень 7.8

 

У відділенні в лікувальну практику втілюються напрацювання провідних вчених України та найновіші надбання світової отоларингології.